VNG Realisatie start het Actieplan 'Digitale archieven op orde'. Dit plan bevordert de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij gemeenten. VNG biedt ondersteuning bij het stimuleren, implementeren en gebruiken van de benodigde archiefinnovaties bij gemeenten en hun archiefinstellingen.

Het project vormt een vervolg op het meerjarige project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) dat eind 2016 is afgerond. In het kader van AIDO zijn verschillende handvatten voor digitale archivering ontwikkeld, zoals de metadatastandaard TMLO, het kwaliteitssysteem KIDO en de standaard en aanbestedingsbestekken voor e-depotvoorzieningen.

Drie sporen

Het huidige Actieplan werkt langs drie sporen:

  • Een verkenning naar (het draagvlak voor) gezamenlijke oplossing(en) voor e-depotvoorziening(en) in het kader van Samen organiseren;
  • Verbetering van het informatiebeheer door het bevorderen van het gebruik van de AIDO standaarden en kaders;
  • Het stimuleren van ‘archivering by design’.

Fasering

De implementatie aanpak zal twee fasen doorlopen. In de eerste fase (april – juni 2018 ) voert VNG Realisatie een ‘knel- en versnelpuntenverkenning’ uit. Deze verkenning biedt inzicht in de belemmeringen en de succesfactoren bij de implementatie van duurzame digitale toegankelijkheid. Via gesprekken met gemeenten en de archiefsector vormen we ons een beeld van de stand van zaken in het land. Daarbij maken we gebruik van de kennis van de beroepsverenigingen en de Adviescommissie archieven.

De uitkomsten van deze verkenning vormen de basis voor fase twee, de implementatie, in de periode juli 2018- april 2019.

Vragenlijst digitale informatiebeheer

Vorig week ontvingen de secretarissen van gemeenten van het ICTU een vragenlijst over digitale informatiebeheer. De uitkomsten van dit onderzoek worden onder meer benut voor de uitvoering van het Actieplan Digitale archieven op orde.
De vragenlijst kan tot 27 april worden ingevuld.

Meer informatie