De BALV heeft 29 november 2019 ingestemd met het voorstel van het bestuur om een eerder standpunt over arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt te actualiseren.

In 2013 hebben gemeenten zich in de resolutie “Een lokale vitale samenleving” uitgesproken tegen een aparte cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt en over de beloning van beschut werk (maximaal 100% van het wettelijk minimumloon). Deze twee uitspraken hebben de VNG tot op heden belet om centrale arbeidsvoorwaarden af te spreken.

Het bestuur heeft voorgesteld om, vanwege ontwikkelingen in de gemeentelijke praktijk, de uitspraken uit 2013 te nuanceren. Dit voorstel is met overgrote meerderheid aangenomen.

Voorstellen arbeidsvoorwaarden ontwikkelen

De Algemene Ledenvergadering heeft de Kamer Inclusieve Arbeid van de VNG opdracht gegeven om voorstellen voor arbeidsvoorwaarden, in welke vorm dan ook, te ontwikkelen. Een onderzoek naar een mogelijke pensioenregeling voor deze groep mensen behoort ook tot de opdracht. De voorstellen worden – indien haalbaar – voor de zomer van 2020 voorgelegd aan gemeenten.