Succesvol aan de slag met slimme oplossingen? Dat doe je als gemeente, stad of regio in elk geval nooit helemaal alleen. Dat is één voorwaarde die wel heel nadrukkelijk naar voren komt op de Smart City Expo 2017 in Barcelona.

- blog vanaf de Smart City Expo 2017 in Barcelona door Aantink Yeh (Adviseur Smart City, KING) en Roxane Daniels (Adviseur Trendwatching, VNG) -

We zien het aan de beursvloer die dit jaar weer groter is dan vorig jaar, met meer steden, landen en bedrijven die elkaar opzoeken. We zien het aan het Holland Paviljoen dat ook meer gemeentelijke deelnemers en ondernemers heeft aangetrokken dan vorig jaar. We zien het aan de projecten van de Nederlandse gemeenten waarin ook bedrijven een onmisbaar aandeel aan leveren, zoals het Iris project van Utrecht of het Living Lab Scheveningen in Den Haag.

Net als vorig jaar is VNG/KING ook dit jaar weer aanwezig op de Expo. De noodzaak om samen te werken komt ook in de verschillende sessies steeds weer terug. Zonder samenwerking, geen effectieve opschaling. En geen samenwerking of opschaling zonder standaarden. De digitale transitie kan echt geboost worden dankzij goede standaarden. O.a. Sokwoo Rhee (National Institute of Standards and Technology, US Department of Commerce) en Gema Igual Ortiz (burgemeester van Santander) waren daar wel heel duidelijk over:

  1. zet in op kopieerbare, opschaalbare en duurzame oplossingen die door een collectief worden omarmd en op IoT-standaarden zijn gebaseerd,
  2. en alleen op die oplossingen die tastbare en meetbare voordelen voor de samenleving opleveren en zichzelf terugverdienen,
  3. en beschouw zorgen rond privacy, cyber-security en vertrouwen als topprioriteit.

Door te leren van experimenten, best practices en gemeenschappelijke use cases (met Proof of Concepts en demo’s) kom je erachter welke dat zijn. Om vervolgens succesvol op te schalen moeten KPI's helder zijn en er moet overeenstemming over zijn. Overheden en bedrijven moeten afspraken maken over een interoperabele infrastructuur. Er moeten standaarden voor data en gemeenschappelijke datamodellen worden vastgesteld. Ook dienen uitgangspunten en afspraken rondom organisatie en inrichting van dataplatforms worden ontwikkeld. Tot slot zou het nuttig zijn als er van bewezen opschaalbare en duurzame oplossingen een profiel en model zou worden ontwikkeld (in niet al te technische termen), dat ook de werking en meetbare voordelen voor de stad en inwoners laat zien. Daarmee kunnen ook andere en kleinere gemeenten van deze ervaringen profiteren.

Er is geen gebrek aan pilots, initiatieven of standaarden. Volgens Sokwoo Rhee zijn er in feite juist teveel standaarden. Er is echter een gebrek aan een brede adoptie van bewezen standaarden. Slimme steden zijn pas echt slim als ze gezamenlijk de projecten en best practices selecteren die beproefd zijn en hun nut hebben aangetoond. Het vergt leiderschap om op een gegeven moment een keuze te maken voor een standaard en er ook aan gezamenlijk aan vast te houden. En: documenteer je kennis zodat ook andere gemeenten er voordeel van kunnen hebben. 

Aantink Yeh, Roxane Daniels