Gemeenten en leveranciers het gemakkelijker maken om tot afspraken te komen over het verwerken van persoonsgegevens: dat is het doel van de Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten. De nieuwe standaard (versie 1.0) is gereed en gepubliceerd.

Kijk voor actuele informatie over de verwerkersovereenkomst op: 

De overeenkomst wordt op initiatief van de Taskforce Samen Organiseren in september aangeboden aan het College van Dienstverlening van de VNG om als standaard te worden vastgesteld. Ondertussen kan de overeenkomst alvast gebruikt worden: we zijn benieuwd naar de ervaringen van zowel gemeenten als leveranciers, deel deze op de IBD-community of mail: privacy@vng.nl

Verplicht gebruik

De standaard wordt gebruikt (aanvullend op een hoofdovereenkomst) om nadere afspraken te maken over de omgang met persoonsgegevens, uiteraard volgens de wettelijke verplichtingen. Gemeenten en leveranciers zijn in principe verplicht gebruik te maken van de standaard. Als partijen dat niet doen, of wijzigingen aanbrengen, moeten zij gemotiveerd vastleggen waarom zij de standaard niet gebruiken, dan wel daarvan afwijken.

Meer informatie

Hieronder de Standaard Verwerkersovereenkomst zoals gepubliceerd op de site van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD).

 De nieuwe standaardovereenkomst kwam tot stand in nauwe samenwerking met gemeenten en leveranciers en met steun van de Taskforce Samen Organiseren.