Sinds 7 december mogen gemeenten voor hun dienstverlening geen gebruik meer maken van de particuliere versie van WhatsApp. Het is nog onduidelijk of gemeenten een licentie kunnen aanvragen voor de API-variant van WhatsApp for Business. En mocht dat niet kunnen, op welke termijn dat wel mogelijk is.

Contact Facebook/WhatsApp

De VNG heeft contact opgenomen met Facebook/WhatsApp, om duidelijkheid te krijgen wat gemeenten mogen op het gebied van WhatsApp for Business. Daarnaast is een beeld geschetst van de wijze waarop WhatsApp door gemeenten wordt gebruikt.

Ook is hen duidelijk gemaakt dat het gaat om communicatie, die altijd wordt gestart door de inwoner en dat er geen politieke of anderszins gevoelige (persoonlijke) informatie wordt verstuurd via dit kanaal.

Er nog geen reactie gekomen van Facebook/WhatsApp.

Data Protection Impact Assessment

De Informatie Beveiligingsdienst (IBD) van VNG heeft een zogenaamde Data Protection Impact Assessment uitgevoerd. Dit onderzoek brengt de risico’s omtrent de privacy-aspecten van het gebruik van WhatsApp for Business door gemeenten voor de beantwoording van eenvoudige vragen van inwoners in beeld.

Met dit document kan iedere gemeente beoordelen hoe het eventuele risico’s van het gebruik van WhatsApp (voor eenvoudige, informatieve berichten) kan afdekken. In het assessment is geconcludeerd dat, indien de beschreven maatregelen worden getroffen, de risico’s voor betrokkenen inwoners verwaarloosbaar tot beperkt zijn.

Het document is voor gemeenten in te zien op het VNG-Forum (u moet hier lid van zijn). In de DPIA-Tool van de IBD is de DPIA ook beschikbaar voor hergebruik door gemeenten.

Vervolg

Zodra er een reactie is van Facebook/WhatsApp informeren we u over de antwoorden en het verdere proces.