In 2012 ondertekenden de VNG en de ABU de Nationale Verklaring (tijdelijk Huisvesting) EU-arbeidsmigranten. Het doel was 100.000 extra woonplekken creëren: hoe staat het nu?

Arbeidsmigranten van grote economische waarde

In 2016 waren in ons land 371.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa actief. Zij vervulden 514.000 verschillende banen, wat neerkomt op bijna één op de twintig banen in Nederland. Daarmee leveren deze arbeidsmigranten een grote bijdrage aan de productie in Nederland en een bijdrage van ongeveer 11 miljard euro aan ons nationaal inkomen. Zij zijn daarmee van grote economische waarde voor Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de ABU.

Huisvesting ontbreekt

Zes jaar later zijn er voor deze arbeidsmigranten van de 100.000 woonplekken slechts 30.000 daadwerkelijk gecreëerd. De huisvesting van arbeidsmigranten is een groot probleem. Er is een tekort en met de groeiende economie wordt dit tekort steeds groter. Gemeenten dienen samen met werkgevers en vastgoedexploitanten dit probleem aan te pakken.

Whitepaper

De ABU heeft een whitepaper gemaakt genaamd Arbeidsmigranten. Van groot belang voor Nederland. Dit geeft inzicht in het thema arbeidsmigranten en biedt aanknopingspunten voor te ontwikkelen beleid. De whitepaper vindt u hieronder.

Meer informatie