De Raad van Ministers heeft een verordening aangenomen waarmee de Europese Commissie de staatssteunregels kan versoepelen. Het wordt vanaf 2021 voor gemeenten mogelijk om voor twee categorieën, onder bepaalde voorwaarden, steun te verlenen zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie.

De Commissie kan de staatssteunregels aanpassen nu zowel het Parlement als de Raad hebben ingestemd met de verordening. Hierdoor wordt nationale cofinanciering voor ‘Seal of Excellence’- en Interreg-projecten die worden medegefinancierd uit de nieuwe generatie Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) vereenvoudigd.

Staatssteunregels voor financiering uit nationaal en EU-budget

Op dit moment is het ingewikkeld om projecten te financieren uit het nationale en EU-budget, aangezien het nationale budget onder de EU-staatssteunregels valt en het EU-budget niet. Na versoepeling van de regels wordt nationale cofinanciering voor Interreg- en ‘Seal of Excellence’-projecten eenvoudiger. Ze zijn dan, onder bepaalde voorwaarden,  vrijgesteld van de aanmeldingsplicht bij de Commissie voor wat betreft het nationale deel aan cofinanciering.

Seal of Excellence

Onderzoeksprojecten kunnen de ‘seal’ ontvangen wanneer zij voldoen aan de vereisten van Horizon Europe en door de Commissie zijn beoordeeld als ‘excellent’, maar wegens een tekort aan budget niet kunnen worden gefinancierd. Met dit keurmerk krijgen nationale en regionale overheden de mogelijkheid zo’n project op een andere wijze te financieren, bijvoorbeeld binnen de EFRO-programma’s, zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie, aangezien vaststaat dat het projectvoorstel voldoet aan de strikte voorschriften voor EU-financiering.

Achtergrond

Om te garanderen dat de mededinging in de interne markt niet wordt verstoord mag staatssteun alleen worden verleend na goedkeuring van de Commissie. Onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) zijn onder meer steun voor het MKB en R&D onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. Met de aangenomen verordening kan de Commissie de AGVV wijzigen en voorwaarden opstellen voor het vrijstellen van twee nieuwe categorieën: nationale fondsen in combinatie met centraal beheerde EU-fondsen, waaronder het InvestEU-fonds en ‘Seal of Excellence’-projecten; en nationale fondsen voor projecten ondersteund door EU-programma’s voor Europese Territoriale Samenwerking.

Met het oog op het Meerjarig Financieel Kader (2021 – 2027), verbetert de verordening de wisselwerking tussen de EU-financieringsprogramma’s en de staatssteunregels.

Meer informatie