Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (JenV) was donderdag 16 januari te gast bij de VNG. Thema van het werkbezoek was de aanpak van mensenhandel en de rol van gemeenten daarin.

De staatssecretaris werd ontvangen door Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, Peter Oskam, burgemeester van Capelle a/d IJssel, en André van Reest, wethouder van Goes.

Voorbeelden uit gemeenten

De bijeenkomst begon met een kijkje in de praktijk van gemeenten. Beleidsmedewerkers van gemeenten gaven een toelichting op de aanpak van mensenhandel in hun regio. Zo wordt in Enschede hard gewerkt aan een kenniscentrum omtrent mensenhandel en loverboyproblematiek en treedt Westland sterk op tegen arbeidsuitbuiting. In de regio Rotterdam Rijnmond is een daadkrachtig regionaal samenwerkingsverband opgestart, en alle gemeenten in de regio Zeeland/West-Brabant worden aangespoord om aandachtsfunctionarissen voor mensenhandel aan te stellen.

Acties in 2020

De projectleiders voor de aanpak van mensenhandel bij de VNG en CoMensha vertelden waar ze in 2020 mee aan de slag gaan. Er wordt onder meer hard gewerkt aan een landelijke dekkend netwerk van zorgcoördinatie, extra onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de problematiek om zo trends te ontdekken, en concrete handvatten voor beleid ontwikkeld en verspreid.

Betrek meerdere departementen

Wethouder André van der Reest (Goes) deed een beroep op de staatssecretaris om het gesprek van mensenhandel integraal voort te zetten. Daarvoor zijn ook de andere departementen nodig, in de aanpak van mensenhandel hebben namelijk  ook de ministeries van VWS en SZW een aandeel. Van der Reest betoogde dat er extra middelen nodig zijn voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel die zich aandienden door een intensievere inzet.

de staatssecretaris in gesprek met de gemeentebestuurders


Aandacht voor digitale aspect

Peter Oskam (burgemeester van Capelle a/d IJssel en trekker van de aanpak mensenhandel in zijn regio) liet weten dat gemeenten ook gefaciliteerd moeten worden om (o.a. via digitale technologie als de webvoyager) mensenhandel beter op het spoor te komen. Nathan Ducastel, directeur Informatiesamenleving, lokale democratie en veiligheid bij de VNG , voegde toe dat er überhaupt meer en langdurige aandacht moet komen op het digitale aspect van dit soort problematiek.

Complimenten voor bevlogenheid

De staatssecretaris sloot haar werkbezoek af met complimenten voor de bevlogenheid van de deelnemers en benadrukte dat het essentieel is om aandacht te blijven genereren voor dit belangrijke onderwerp.

groepsfoto met alle deelnemers

Meer informatie

In de vijfde podcast VNG Praat Mee spreken we directeur Comensha Ina Hut en burgemeester Piet Bruinooge (Alkmaar) over de strijd van gemeenten tegen mensenhandel.

Zie ook