De rapportage Staat van de woningmarkt is onlangs aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze jaarlijkse rapportage geeft allereerst een beeld over de groeiende vraag naar woningen en de stijgende prijzen, zowel in koop als huur.

Drie thema’s worden nader uitgewerkt: eigendomsverhoudingen, middeninkomens en energieprestatie.

Middeninkomens

21% Van de huishoudens behoort tot de middeninkomens. Daarvan heeft twee derde een koopwoning. Van de middeninkomens kan 68% zich een huurwoning boven de liberalisatiegrens permitteren. De vraag is vervolgens in welke mate de bouw van middenhuurwoningen gestimuleerd moet worden, gezien de omvang van de doelgroep.

Energieprestatie

Heel actueel is de stand van zaken op het gebied van energie. Het rapport gaat zowel in op de energetische staat van woningen als op het daadwerkelijk energieverbruik. Daaruit blijkt dat corporatiewoningen gunstig scoren op ernergielabels.

Er is ook nagegaan hoe het feitelijk verbruik van gas zich verhoudt tot het theoretische verbruik. Dan blijkt dat in woningen met label A/B/C meer gas wordt verbruikt dan verwacht en bij label E/F/G is het omgekeerd. Dat heeft deels te maken met het gedrag van bewoners. 

Meer informatie

De rapportage Staat van de Woningmarkt 2017 is verschenen op Rijksoverheid.nl