Twee keer per jaar rapporteert de minister van BZK over de toestand op de woningmarkt: in het voorjaar verschijnt de Staat van de Volkshuisvesting en in het najaar de Staat van de Woningmarkt. De begin juni verschenen Staat van de Volkshuisvesting 2017 bevat een schat aan informatie.

De Staat van de Volkshuisvesting bestaat uit een brief aan de Tweede Kamer met vijf onderzoeksrapporten als bijlage. We schreven een Analyse doelgroep en huren waarin we ingaan op twee onderdelen van de Staat: de omvang van de doelgroep van de woningcorporaties en de huurprijsontwikkeling.

Meer informatie