Een delegatie van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa brengt 25 t/m 27 januari een digitaal bezoek aan Nederland voor een periodieke monitoring van de staat van de lokale democratie. Nederland is voor het laatst gemonitord in 2013.

Een monitoring leidt tot een rapport met aanbevelingen aan de lidstaat Nederland. De aanbevelingen uit 2013 gingen  onder andere over het vergroten van de financiële autonomie van gemeenten, versterking van de code interbestuurlijke verhoudingen en de verhouding van taken in autonomie en medebewind.

Samenstelling van de delegatie

Normaal gaat het om een fysiek bezoek, maar om de monitoring die gepland stond voor 2020 niet langer uit te stellen, vindt deze nu digitaal plaats. De delegatie bestaat uit:

  • Vladimir Prebilic, burgemeester van Kocevje, Slovenië
  • Robert-Csongor Gruman, Vice-president Covasna County Council, Roemenië
  • Svitlana Pereverten, secretariaat Raad van Europa
  • Jens Woelk, deskundige, Duitsland

Aandacht voor financiële verhoudingen en bestuurlijke samenwerking

De delegatie zal gesprekken voeren met de VNG en het IPO en de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Gemert-Bakel en Enschede. Daarnaast spreken ze met de provincie Zuid-Holland, de ministers van BZK en Financiën, de Raad van State, het parlement en de Ombudsman. De VNG zal bij de rapporteurs aandacht vragen voor actuele vraagstukken zoals de financiële verhoudingen en interbestuurlijke samenwerking in Nederland.

Over het Congres van Lokale en Regionale Overheden

Het Congres bestaat uit 648 leden uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Samen vertegenwoordigen zij 150.000 lokale en regionale overheden. Nederland heeft 14 leden in het Congres. Het Congres streeft ernaar om de lokale democratie te bevorderen, om het lokale bestuur te verbeteren en om het zelfbestuur te versterken, op basis van het Europees Handvest inzake Lokale Autonomie, .het Congres monitort de implementatie van het handvest in de lidstaten.

Meer informatie