De juridische regels uit 2 staalkaarten voor het omgevingsplan zijn nu ook gedigitaliseerd en gepubliceerd in het Omgevingsloket. U kunt via het Omgevingsloket de staalkaarten en bijbehorende toepasbare regels en annotaties zien en hiermee het digitaliseren van uw omgevingsplan een stap verder brengen.

Met de VNG-staalkaarten kunt u inspiratie opdoen bij het ontwerpen van uw omgevingsplan. De staalkaarten tonen hoe u doelen vanuit de omgevingsvisie per gebiedstype of thema kunt vertalen naar regels per activiteit in het omgevingsplan.  

Gedigitaliseerde staalkaarten 

Om u op weg te helpen bij het digitaliseren van de regels in het omgevingsplan, zijn de regels uit de staalkaart ‘integratie van vier verordeningen deel I’ en de staalkaart ‘verordeningen in het omgevingsplan deel II’ nu gedigitaliseerd en gepubliceerd in het Omgevingsloket. Dat betekent dat u hier ook de bijbehorende toepasbare regels en annotaties kunt vinden. Met geannoteerde regels biedt u een zoek- en filterfunctie binnen het omgevingsplan. Met toepasbare regels biedt u vergunningchecks en indieningsformulieren. Hiermee zorgt u via het Omgevingsloket voor inzichtelijkere regels en een betere dienstverlening. 

U vindt de gedigitaliseerde regels uit de staalkaarten terug op de demo-omgeving in de gemeente Tilburg. 

Ontwerpen toepasbare regels 

Uit de gedigitaliseerde staalkaarten zijn 12 activiteiten toepasbaar gemaakt, dit leidde tot 12 vergunningchecks en 17 indieningsvereisten. Hierbij werd gebruik gemaakt van 19 verschillende werkingsgebieden. Voor meer inzicht in het ontwerp van de toepasbare regels en op welke adressen u per activiteit het effect van werkingsgebieden ziet, verwijzen wij u naar de zogenaamde beslistabellen en de notitie met instructies voor gebruik van het Omgevingsloket. 

Samenhang juridische regels, annoteren en toepasbaar maken 

De in het Omgevingsloket gedigitaliseerde en gepubliceerde regels uit de staalkaarten geven inzicht in de samenhang tussen de juridische regels, toepasbare regels en annotaties. Ook laten ze het belang en de mogelijkheden zien van het Omgevingsloket. Uiteindelijk moet u alle regels uit uw omgevingsplan digitaliseren en publiceren.

Bronnen met toepasbare regels voor het omgevingsplan 

Voor het maken en publiceren van toepasbare regels voor het omgevingsplan kunnen gemeenten van 3 bronnen gebruik maken: 

  • Toepasbare regels bij de bruidsschat 

  • Voorbeeld toepasbare regels gebaseerd op VNG Model APV 

  • Voorbeeld toepasbare regels bij staalkaarten voor het omgevingsplan 

Meer informatie hierover vindt u in de link onder het kopje meer informatie.

Bronnen voor het annoteren 

Voor het annoteren van de regels in het omgevingsplan kunnen gemeenten gebruik maken van de handreiking annoteren Omgevingsplan en de toelichtende notities bij de gedigitaliseerde staalkaarten (zie de links hieronder). 

Meer informatie