De gebiedsgerichte staalkaart ‘bestaande woonwijk’ is beschikbaar. Deze staalkaart geeft voorbeeldregels over de bestaande woonwijk die in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen. Op donderdag 14 mei wordt de staalkaart gelanceerd in een live webinar.

De bestaande woonwijk is een wijk waar iedere gemeente er wel één of meer van heeft. Het is een wijk waar geen grote ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, maar waar wel een aantal vraagstukken op het gebied van de fysieke leefomgeving spelen.  

Gebiedsgerichte voorbeeldregels 

De staalkaart geeft inzicht in hoe de systematiek van het omgevingsplan kan werken als ruimtelijke regels én milieuregels in het omgevingsplan worden geïntegreerd. Een van de voorbeeldregels uit de staalkaart geeft aan dat het bouwen van een dakkapel vergunningvrij mag, mits deze aan een aantal voorwaarden voldoet. Dit voorbeeld illustreert de nieuwe (en extra) mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om bouwactiviteiten te reguleren. Onder de Omgevingswet wordt onderscheid gemaakt tussen de technische en de ruimtelijke bouwactiviteit. Regels over de ruimtelijke bouwactiviteit worden in het omgevingsplan opgenomen. Het staat de gemeente daarbij vrij om bouwactiviteiten toe te staan onder het stellen van algemene regels of door een vergunningplicht op te nemen.

Gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan 

De VNG ontwikkelt in het project 'gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan' verschillende voorbeelden van onderdelen van het omgevingsplan. Eerder is uit het project de structuur van het omgevingsplan, het zogenaamde ‘casco’, en een integratie van vier lokale verordening in de structuur van het casco voortgekomen. De staalkaart bestaande woonwijk is de eerste gebiedsgerichte staalkaart. 

Webinar over de staalkaart bestaande woonwijken 

Op donderdag 14 mei kunt u een live webinar volgen, waarin u wordt meegenomen in de nieuwe staalkaart over bestaande woonwijken. Schrijf u hier in voor het webinar. 

Meer informatie