Een aantal spoedvoorzieningen en wetswijzigingen van het wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19 is relevant voor de invordering van gemeentelijke belastingen.

Geüpdatet op 8 juni 2020 

Uitreiken officiële stukken in brievenbus

(Belasting)deurwaarders mogen tijdelijk officiële stukken (exploten) op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de brievenbus doen in plaats van in persoon uitreiken.

Invorderingsrente

Het percentage van de invorderingsrente kan voor in rekening te brengen en voor te vergoeden invorderingsrente verschillend worden vastgesteld. De percentages worden bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgesteld. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaan deze percentages niet automatisch ook gelden voor gemeenten. Het college moet hierover een besluit nemen. De VNG zal hiervoor een modelbesluit beschikbaar stellen.

Meer informatie