De GGD Hart voor Brabant ontwikkelt in Noord-Brabant vernieuwende concepten om statushouders spelenderwijs beter wegwijs te maken in de Nederlandse gezondheidszorg. Die concepten zijn mogelijk ook voor andere gemeenten interessant.

De GGD Hart voor Brabant heeft in samenwerking met VluchtelingenWerk (Zuid) Nederland onderzoek gedaan naar de kwaliteit van gezondheidsvoorlichting en -begeleiding van statushouders. Daaruit blijkt dat vluchtelingen zelf nauwelijks betrokken zijn bij het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal door diverse organisaties, zoals welzijnsinstanties en organisaties voor vrijwilligerswerk. Het aanbod sluit daardoor niet goed aan op de leefwereld en de behoefte van statushouders. Ook blijkt dat gezondheidsproblemen onder statushouders onvoldoende afnemen.

Pilot

De GGD Hart voor Brabant is daarom een pilot begonnen om te onderzoeken hoe gezondheidsvoorlichting en -begeleiding kan worden verbeterd. Dat heeft geleid tot drie vernieuwende ideeën die nu worden uitgewerkt:

  • Health care adventure: Statushouders worden in teams in een escaperoom met puzzels en raadsels ingewijd in het Nederlandse zorgstelsel.
  • Ook mijn zorg: Als statushouders een eigen woning krijgen, wordt bij de buren een geschenkbox afgeleverd. Het idee is dat de buren de box bezorgen bij hun nieuwe buren en zo in contact komen. In de box zitten gespreksopwarmers om elkaar en elkaars cultuur te leren kennen. Daarnaast zit er een kaart in over het Nederlandse gezondheidssysteem, en persoonlijke berichten van de huisarts, de tandarts en de apotheek in de buurt.
  • I care for real: Met een virtual reality bril stapt de statushouder in de Nederlandse gezondheidszorgwereld.

Uitwerking

In eerste instantie worden de eerste twee ideeën verder uitgewerkt om te kijken of er werkbare producten van zijn te maken. Verschillende partners praten daarover mee: GGD, welzijnsorganisatie Divers, scholen en gemeenten. Als het plan verder is uitgewerkt willen de initiatiefnemers financiering zoeken uit verschillende innovatiebudgetten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emmi de Vos (GGD Hart voor Brabant) via e.de.vos@ggdhvb.nl