Gemeenten die een aanvraag willen indienen voor de Impulsaanpak winkelgebieden kunnen zich aanmelden voor een online Impulskamer winkelgebieden. Tijdens zo’n sessie spart u met 2 experts op het gebied van integrale, gebiedsgerichte herstructureringsprojecten in winkelgebieden. Aanmelden kan t/m 26 september.

Aanmelden

U kunt uw gemeente aanmelden door het deelnameformulier en het concept indieningsspreadsheet te mailen. Het mailadres en deze documenten vindt u op de website van RVO. Op basis van deze informatie bepaalt RVO welke 2 experts het beste kunnen helpen bij het verder aanscherpen en onderbouwen van het project. De impulskamers vinden plaats tussen maandag 3 oktober en vrijdag 14 oktober 2022 en duren een uur. 

Projecten die bij de eerste tranche al zijn besproken in een impulskamer kunnen niet opnieuw meedoen aan een impulskamer voor deze tweede tranche. Deze gemeenten kunnen wel een aanvraag indienen als de Impulsaanpak winkelgebieden opnieuw open gaat. Dit is van 14 november t/m 5 december 2022.

Meer informatie