Utrecht is klaar voor de Sociale Top. Ruim 650 vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein waaieren vandaag uit over 54 locaties in de stad en omgeving. Verdeeld over kleine groepen buigen ze zich over oplossingen voor dilemma’s van de locatie.

De start is op het Utrechtse Domplein waar acteur en presentator Eric Corton een keur aan sprekers introduceert, onder wie burgemeester van Utrecht en VNG-voorzitter Jan van Zanen en CareBnB-oprichter Aziza Aachiche. Zij ontwikkelt concepten voor zorg en huisvesting voor kwetsbare mensen. Een van haar initiatieven is CareBnB. Hier kunnen mensen terecht die niet op mantelzorg kunnen terugvallen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisbezoek.

Te voet, per fiets en per bus

Na deze openingsbijeenkomst trekken de deelnemers in groepjes te voet, per fiets en per bus de stad in. Ze bezoeken scholen, buurthuiskamers, dorpshuizen, sportverenigingen, ondernemingen, zorginstellingen, ziekenhuizen en café’s. Onder meer in Leidsche Rijn, Lombok, Overvecht, Zuilen, de binnenstad van Utrecht en Groenekan en Harmelen. Ook komen de deelnemers bij enkele inwoners thuis.

Mensen met vernieuwende ideeën

De deelnemers aan de Sociale Top komen uit heel Nederland. Er komen mantelzorgers, vrijwilligers, ondernemers, wetenschappers, politici, overheidsmanagers, zorgprofessionals, bestuurders, architecten, kunstenaars, ambtenaren, leerkrachten en politiemensen. Allen mensen die opvallende en vernieuwende ideeën hebben voor het sociaal domein.

Utrecht gastgemeente

Na eerdere edities in Zwolle en Eindhoven is Utrecht gastgemeente. De gemeente zet in op gezonde groei en ruimte voor iedereen. Diverse programma’s zijn er gestart waarmee de gemeente kwetsbare inwoners helpt samen met partners en inwoners. Ook stimuleert Utrecht experimenten op dit vlak.

Mis(s) Nederland

De Sociale Top sluit af met een programma waarin de oplossingen van de dag worden besproken en diverse sprekers hun ervaringen delen. Te gast zijn onder meer:

  • Kirsten van den Hul over vroegtijdig signaleren van geweld achter de voordeur,
  • Dwight van van den Vijver, bekend geworden als de ‘rappende wijkagent’,
  • Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • ‘Mis(s) Nederland’ Mirande Bakker. Zij is de winnares van de missverkiezing voor vrouwen met een beperking en pleit voor betere werkomstandigheden voor mensen met een arbeidsbeperking.

De Sociale Top is een initiatief van het Rijk en de VNG, in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Meer informatie

Volg de Sociale Top 2018 op Twitter via @SocialeTop en #SocialeTop en kijk op:

Foto: Juri Hiensch