Grotere gemeenten en de VNG werken aan de internationalisering van de Nederlandse Smart Cities. Dit volgt uit de Smart City Strategy die een honderdtal overheden, organisaties en bedrijven eerder dit jaar aanboden aan premier Rutte. Wij nodigen andere gemeenten uit zich daar bij aan te sluiten.

In de strategie staan gezamenlijke ambities en wensen geformuleerd.

Uitdagingen

De transformatie naar de informatiesamenleving en toenemende digitalisering stellen gemeenten voor uitdagingen, maar maken tegelijkertijd enorm veel innovatieve oplossingen mogelijk om de kwaliteit en leefbaarheid in gemeenten te verbeteren. Bij de internationalisering gaat het om halen en brengen en om korte termijn en lange termijn.

Halen en brengen

Bij halen gaat het om het beter kennen en benutten van ervaringen van gemeenten elders en bij brengen om het delen van Nederlandse ervaringen en om het positioneren en promoten van Nederlandse bedrijven die goede diensten en producten op dit terrein bieden. Voor de korte termijn gaat het bijvoorbeeld om een gezamenlijke presentatie op de grote Smart Cities Expo van 14 tot 16 november in Barcelona. Voor de lange termijn is het streven een duidelijke profilering op een aantal deelterreinen zoals gezondheid, energie, mobiliteit, veiligheid en circulaire economie.

Doe mee

Is uw gemeente op één of meer van deze terreinen actief met innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld door slim gebruik van data? Of zijn er in uw gemeente bedrijven die in dat opzicht exportinteresse en –potentieel hebben? Dan nodigen wij u graag uit aan te sluiten bij de verdere ontwikkeling van de strategie.

Meer informatie

  • Voor aanmelden of voor meer informatiekunt u mailen of bellen met Arthur Wiggers, 070-373 86 13.