Wil uw gemeente ook het goede voorbeeld geven voor de duurzame investeringsagenda? Sluit dan aan bij het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Met de Duurzame Investeringsagenda willen we als VNG, IPO en UvW de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland versnellen.

Manifest MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is een krachtig instrument dat bijdraagt aan energieneutraal en klimaatbestendig Nederland. Met ondertekening van het Manifest MVI laat uw gemeente zien dat het extra stappen wil maken.

Er zijn al meer dan 100 overheden aangesloten. Meerdere gemeenten ondertekenden 8 december 2016 en 9 maart 2017 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2016-2020. 

Doel

Het doel is om ambities die overheden toch al hebben ook te verbinden met de enorme budgetten die we dagelijks uitgeven. Door:

  • uw eigen ambities tot uiting laten komen via uw inkoop
  • een intensievere samenwerking tussen overheden met als doel het versterken van hun inkoopkracht en opdrachtgeverschap
  • het bevorderen van integraal MVI in de eigen organisaties

Meedoen

Tijdens het MVI congres in het najaar is er een officieel derde ondertekenmoment voor gemeenten die willen aansluiten bij het Manifest MVI.

Gemeenten kunnen nu al meedoen als er bestuurlijk akkoord is op het toetreden tot het Manifest MVI. U kunt het dan doorgeven aan het Ministerie van IenM (via postbusMVI@minienm.nl). Gebruik daarvoor het format.

Vanaf dat moment kunnen deze gemeenten meedoen en ondersteund worden door het Loket-MVI van RVO/Pianoo.

Meer informatie