Volgens een schatting van het SCP zijn er in Nederland 1,1 miljoen mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het gaat om een grote en diverse groep mensen, die in het dagelijks leven vaak moeite heeft met het verwerken van informatie.

Een LVB is meestal niet zichtbaar en onderzoek laat zien dat de samenleving er een blinde vlek voor heeft. Gelukkig zijn er nu verschillende initiatieven om hier verandering in te brengen.

Werkconferentie en beleidsonderzoek

Tijdens de werkconferentie ‘Mensen met een LVB’ op vrijdag 31 januari 2020 werd gedeeld wat je als gemeente kunt doen om beter aan te sluiten bij mensen met een LVB. De bijeenkomst werd georganiseerd door de VNG, de ministeries van SZW en VWS en Divosa. De aanleiding was het Interdepartementaal beleidsonderzoek dat samen met een kabinetsreactie eind vorig jaar naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Wat gemeenten kunnen doen

Twee dagen eerder, op 29 januari, verscheen het artikel 'Beperking of ‘gewoon anders’?' van Platform31. Dit artikel behandelt aandachtspunten om iedereen, ook mensen met een LVB, meer mee te laten doen. Dit omdat de vraag naar ondersteuning onder deze doelgroep blijft toenemen. Het artikel zet uiteen wat gemeenten kunnen doen om beter om te gaan met hun inwoners met een LVB. 

Tv-serie volgt jongvolwassenen met LVB

De beste manier om mensen beter te leren begrijpen is natuurlijk om ze zelf aan het woord te laten. Dit past helemaal binnen het motto van het VN-verdrag Handicap: ‘niets over ons, zonder ons’. KRO-NCRV geeft mensen met een LVB een podium in Net ff anders: deze tv-serie volgt zes jongvolwassenen met een LVB die zich inzetten om zo goed mogelijk mee te komen met het alledaagse leven.