Het financieel jaarverslag 2016 van het Rijk is naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee is ook de slotwet Gemeentefonds 2016 door het kabinet vastgesteld en openbaar gemaakt.

De algemene uitkering 2016 bedraagt totaal € 15.651,0 miljoen.

Dit is € 6 miljoen hoger dan de raming van de algemene uitkering 2016 uit het Gemeentefonds in de septembercirculaire van 2016.

Meer informatie