Een goede, bereikbare bibliotheekvoorziening is erg belangrijk. Want bibliotheken voegen waarde toe op verschillende terreinen, zoals digitale inclusie en laaggeletterdheid. Met het nieuwe convenant kunnen bibliotheken zich steviger positioneren. De VNG biedt daarbij hulp.

Het doel van het convenant is om  bibliotheken beter in staat te stellen om bij te dragen aan actuele maatschappelijke opgaven. De focus ligt nu op:

  1. het bevorderen van lezen
  2. het bevorderen van participatie in de informatiesamenleving
  3. het bevorderen van een leven lang ontwikkelen.

De VNG kan zich voorstellen dat er - naast de focus op het culturele en sociaal domein - ook een rol is weggelegd voor bibliotheken om bijvoorbeeld informatie te verstrekken over de energietransitie.

Aanbod VNG

De VNG biedt aan, waar nodig, bibliotheken te helpen met:

  • het beter over het voetlicht brengen wat een bibliotheek toevoegt in de samenleving
  • het gesprek daarover te voeren met de juiste personen bij de gemeente

Dit heeft tot doel nut en noodzaak van bibliotheekvoorzieningen verder te verbreden naar een dynamische en logische partner van de gemeente bij diverse maatschappelijke opgaven.

Meer informatie