Wereldwijd is tuberculose (tbc) de meest dodelijke infectieziekte. In Nederland waren er in 2016 889 meldingen van tbc. Het overgrote deel van de patiënten is geboren in het buitenland. Actieve opsporing en preventie van tbc is van belang om de tbc-epidemie een halt toe te roepen.

Wat is de beste aanpak om tbc te voorkomen bij migranten met een hoog risico op de ziekte? Deze vraag is het doel van het TB Endpoint project, een ZonMw gesubsidieerd project dat onder leiding van het KNCV Tuberculosefonds en in samenwerking met GGD GHOR NL, GGD’en, COA, AMC, Erasmus MC en het RIVM wordt uitgevoerd.

Pilot

Het TB Endpoint project bestaat uit drie pilotstudies en een kosten-effectenanalyse. De derde pilot is nu aan de gang en wordt halverwege dit jaar afgerond. Deze pilotstudie onderzoekt hoe de Eritrese en Ethiopische migranten in de gemeente het beste bereikt en gemotiveerd kunnen worden om deel te nemen aan screening op en behandeling van latente tuberculose-infectie. De focus ligt op mensen uit Eritrea en Ethiopië omdat één op de zeven tuberculosepatiënten in Nederland afkomstig is uit Eritrea of Ethiopië. De pilotstudie wordt uitgevoerd door GGD Gelderland Zuid, GGD Haaglanden, GGD Hollands Noorden, GGD Ijsselland, en GGD Twente.

Sleutelpersoon

Een cruciaal onderdeel van de pilotstudie is informatievoorziening aan Eritrese en Ethiopische migranten. Het KNCV laat mensen voorlichten in hun eigen taal door iemand met dezelfde culturele achtergrond. In de pilotstudie gebeurt dit door Eritrese sleutelpersonen van de deelnemende GGD’en. De sleutelpersonen hebben de training voor sleutelpersonen gezondheid van Pharos gevolgd en hebben voor het TB Endpoint-project nog een aanvullende training over tuberculose gekregen. Naast het geven van voorlichting worden de sleutelpersonen ook betrokken bij het bereiken van de Eritrese migranten voor voorlichting en de tbc-screening.

Meer informatie