De Eerste Kamer heeft op 7 februari de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding aangenomen. Het is essentieel is dat het Rijk gemeenten en burgemeesters nu snel informeert over de wet. Informatie-uitwisseling is cruciaal en moet in de praktijk goed worden vormgegeven.

Dit is ook nodig om de juiste expertise bij de gemeenten te kunnen benutten. De VNG gaf dit mee in aan de ministers van V&J en BZK in het Strategisch Beraad Veiligheid van afgelopen maandag (6 februari). Minister Blok (V&J) zegde een snelle en zorgvuldige communicatie toe.

Maatregelen in overleg met burgemeerster

De minister van V&J kan op grond van de nieuwe wet vrijheidsbeperkende maatregelen (gebiedsverbod, contactverbod, meldplicht) opleggen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die het voornemen hebben om zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen. Voordat de minister deze maatregel treft, overlegt de minister met de burgemeester van de betrokken gemeente.

Bescherming nationale veiligheid

De maatregelen kunnen worden opgelegd aan personen die contacten hebben met andere geradicaliseerde personen, gecombineerd met een opvallende belangstelling voor bepaalde objecten of evenementen. Dat kan alleen als dat noodzakelijk is ter bescherming van de nationale veiligheid.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de wet op de website van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters: