Kwalitatief onderzoek van het SCP bevestigt dat Eritrese statushouders een grote afstand hebben tot de Nederlandse samenleving. Er zijn zorgen over de psychische en fysieke gezondheid van deze groep. 

De afstand tot de Nederlandse samenleving is in bijna alle opzichten groot. Eritreeërs hebben moeite met de Nederlandse taal. Er is een kloof tussen hen en Nederlandse instanties. In de begintijd staan zorgen om de gezinshereniging integratie in de weg.

Gezondheid

De vlucht van Eritreeërs is vol gevaar en ontberingen. Uitbuiting, mishandelingen en (seksueel) geweld onderweg komen vaak voor. Gezien wat de Eritrese statushouders allemaal hebben meegemaakt tijdens hun vlucht  zijn er zorgen over de psychische en fysieke gezondheid van deze groep. Het is bekend dat asielmigranten vaak kampen met geestelijke gezondheidsklachten. 

Kloof

Uit de interviews blijkt dat een aanzienlijke kloof bestaat tussen de Eritrese statushouders en de zorg. Daarbij speelt geld een rol, statushouders beginnen niet aan een behandeling, of stoppen ermee vanwege de kosten. De taal vormt een barrière om klachten te kunnen uitleggen, informatie komt niet goed over. 

Tolk

Huisartsen kunnen de eerste zes maanden na inschrijving bij de huisartsenpraktijk beroep doen op een tolk, maar na die tijd moet de statushouder zelf iemand meenemen om te tolken. Maar ook met een tolk is het lastig om complexe en gevoelige medische onderwerpen te bespreken.

Meer informatie