Tijdens de VVCM Credit Expo op donderdag 28 oktober 2021 is het Schuldenknooppunt uitgeroepen tot winnaar van de Credit Management Innovation Award.

De vakjury roemde de eenvoud van de oplossing in het ingewikkelde speelveld van schuldregelen. Daarnaast werd de manier waarop het Schuldenknooppunt tot stand is gekomen, in nauwe samenwerking met betrokken belanghebbenden, als zeer innovatief gezien.

Het Schuldenknooppunt is een digitale oplossing voor de communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers om een schuldregeling te treffen. Aansluiten kan eenvoudig en snel via het webportaal. Wanneer partijen (schuldeisers)vlot aansluiten maakt het Schuldenknooppunt het treffen van een schuldregeling binnen 3 weken mogelijk. 

De award is bedoeld voor organisaties die succesvolle innovaties tot stand brengen die leiden tot een bewezen doorbraak in het domein van creditmanagement. De andere genomineerden waren Achmea en Invers. Met het gunnen van de prijs aan het Schuldenknooppunt geeft de vakjury een signaal aan de creditmanagementbranche om zo snel mogelijk aan te sluiten. Het aansluiten van veel partijen versnelt het proces van schuldregelen en verkleint de maatschappelijke kosten van schulden. 

Samenwerking tussen schuldhulpverleners en schuldeisers 

Het Schuldenknooppunt is gestart als initiatief van de NVVK en de VNG en gerealiseerd met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het ontwikkelingstraject stond de samenwerking tussen schuldhulpverleners en schuldeisers centraal, zodat het Schuldenknooppunt aansluit bij de praktijk van beide partijen. Het beheer en doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt is belegd bij stichting Schuldenknooppunt. Het bestuur wordt naast een onafhankelijke voorzitter gevormd door schuldhulpverleners en schuldeisers: de NVVK, de VNG, de Schuldeiserscoalitie, de LVLB (Landelijke Vereniging van Lokale Belastingorganisaties), de NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen) en de KBvG (Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders).  

Meer informatie