Het signaleren van schulden kan beter, maar ook het oplossen kan effectiever. Om dat voor elkaar te krijgen is er het landelijk programma ‘Schouders eronder’. Hiermee willen we de kennis en vakmanschap verbeteren van iedereen die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden.

Het programma geeft een forse professionaliseringsimpuls in de schuldhulpverlening. Binnen enkele jaren moet iedereen in de schuldhulpverlening kunnen werken met de beste methoden. Zodat zoveel mogelijk mensen met schulden de beste mogelijke hulp krijgen.

Schouders eronder!

Het programma 'Schouders eronder’ is een initiatief van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.‘

De vijf initiatiefnemers geven concrete invulling aan de belofte die zij deden in hun pamflet ‘Naar een betere aanpak van Schulden en Armoede’, en aan de toezegging van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer.

Meer informatie