Het is voor een jonge, nieuwe Nederlander niet gemakkelijk om een voet tussen de deur te krijgen in de Nederlandse maatschappij, laat staan op de arbeidsmarkt. Hoe kun je starten met een opleiding als je de taal niet spreekt en geen vooropleiding hebt?

Het Friesland College probeert samen met Omrin Estafette de kloof tussen willen en kunnen te dichten. Samen bieden ze jonge statushouders met weinig vooropleiding een schakeltraject aan. Dit bereidt hen voor op een reguliere mbo-opleiding. In Friesland doen 75 jonge statushouders mee, 15 daarvan bij kringloopwinkels van Omrin Estafette. 

Kans

Bea Walma, kwartiermaker en intakecoördinator van het Friesland College, stond aan de wieg van de samenwerking met Omrin Estafette. ‘Wij zorgen dat mensen verder kunnen. Dat ze de kans krijgen te onderzoeken wat ze willen en kunnen.’ Twintig weken lang zijn de studenten vier dagen per week bij Estafette. Ze krijgen les in taal en werknemersvaardigheden. Het verplichte inburgeringstraject is maar drie dagdelen per week. Dat is vaak te kort en geeft te weinig bagage om te kunnen doorstromen naar regulier onderwijs. ‘Door dit schakeltraject krijgen ze vertrouwen en leren ze de taal beter, wat hun kansen op het mbo aanzienlijk verbetert,’ zegt Walma. 

Leeftijdsgenoten 

Renata Kankolongo (23) uit Kongo is een van de deelnemers. Ze woont drie jaar in Nederland en sinds een aantal maanden zit ze bij Omrin Estafette. ‘Ik ben blij met deze plek, het is hier gezellig. Bij de inburgering zat ik in een groep met enkel oudere mensen. Hier leer ik samen met leeftijdsgenoten schrijven, mezelf te presenteren en te praten met klanten. Vroeger was ik verlegen, nu niet meer. Door mijn tijd hier weet ik nu dat ik graag een horecaopleiding wil doen.’ 

Docent Menno Zwarts geeft de studenten taal, rekenen, burgerschap en hij coacht hen op stagedagen. Hij vindt het lesgeven aan de groep erg leuk. ‘We kunnen de theorie meteen in de praktijk brengen in onze winkel. Zo blijft het veel beter hangen.’