Mouwen opstropen voor herstel na corona; gemeenten staat straks heel wat te doen. Het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB geeft aanknopingspunten voor het maken van beleid en plannen. Voor het werken met het CEP is nu een gemeentelijke bijsluiter beschikbaar.

VNG Risicobeheer ontwikkelde de bijsluiter, samen met verschillende partners. Een gemeentelijke bijsluiter is nodig voor het werken met de scenario’s van het CEP; de sociaaleconomische ramingen zijn niet één-op-één door te vertalen naar gemeenten.

Inhoud bijsluiter

De gemeentelijke bijsluiter bevat een samenvatting van de voor gemeenten relevante punten in de 3 scenario’s van het CPB, inzicht in de werking van de CPB-ramingen, hoe gemeenten ze kunnen gebruiken en met welke waarschuwingen (‘bijwerkingen’) gemeenten rekening moeten houden bij het gebruik.

Visual bijsluiter

 

 

 

Ideeën voor herstel 

De gemeentelijke bijsluiter helpt gemeenten om een eigen scenarioplanning te maken op basis van het CEP. Daarnaast is het een aanzet voor een landelijk metascenario voor gemeenten. De bedoeling is het denken over herstelplannen te stimuleren en te structuren, en te bevorderen dat gemeenten van elkaar leren. 

Kom naar de online bijeenkomst 

VNG Risicobeheer en de betrokken partners (Platform 31, CPB, VNG, De Ruijter Strategie, Futureconsult, A&O fonds Gemeenten en strategische adviseurs/controllers van verscheidene gemeenten) houden op donderdag 15 april 2 online bijeenkomsten voor strategisch adviseurs en concerncontrollers van gemeenten.

Zij krijgen daarin een toelichting op de bijsluiter voor gemeenten op het CEP en een toelichting van het CPB. Ook is er gelegenheid voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen. De bijeenkomst is ook bedoeld om op te halen waar gemeenten behoefte aan hebben. Er komt een ontbijtsessie (van 8:00-9:30 uur) en een lunchsessie (van 12:00 tot 13:30 uur). 

Meer informatie