Op vrijdagochtend 12 februari vindt (online) de uitgestelde Algemene ledenvergadering plaats. Noteert u de datum alvast in uw agenda. Op de agenda staan onder andere de voorbereiding op landelijke verkiezingen en kabinetsformatie, en de uitkomst van de onderzoeken naar kosten jeugd en Wmo.

In de week van 30 november ontvangt u ter informatie alvast enkele concept-vergaderstukken. De definitieve agenda en vergaderstukken worden uiterlijk 15 januari verzonden.