Op welke gebieden (ouderenzorg, ggz, preventie etc.) en hoe werken gemeenten en regio's met zorgverzekeraars samen aan de verbinding van het sociaal en het medisch domein? De VNG en ZN brachten, met hulp van adviesbureau AEF, samenwerkingsprojecten en -afspraken in beeld via ‘samenwerkingskaarten’.

Een bijbehorend databestand geeft nadere toelichting op de projecten en initiatieven, in het document zijn alle projecten en -afspraken per Wmo-regio geclusterd.

Doel

De samenwerkingskaarten zijn een hulpmiddel bij het gesprek over de huidige samenwerking en het maken van weloverwogen keuzes over de toekomstige samenwerking. Tot nu toe onbrak een landelijk overzicht van de feitelijke samenwerking, de kaarten laten zien dat er al veel gebeurt.

Aanbod aan gemeenten

Ziet u initiatieven in uw regio of elders in het land waar u graag bij wilt aanhaken of van wilt leren? Vraagt u zich misschien af wat u kunt met deze informatie? De VNG komt graag langs om de samenwerkingskaarten nader toe te lichten en met u te praten over wat deze inzichten kunnen betekenen voor de samenwerking met de zorgverzekeraars in uw gemeente/regio.

We kijken ook graag samen met u naar wat nodig is om samenwerking te versterken dan wel op te zetten en hoe de VNG u daarin kan ondersteunen. Neem contact op via: Nynke.VanZorge@VNG.nl

Meer informatie

NB: de kaarten zijn een momentopname: deze laten de stand van zaken zien in juni 2017.

Zie ook