De PO-Raad kreeg signalen van schoolbesturen dat de noodopvang op veel plekken vol zit en organisatorisch een grote uitdaging is. Daarom heeft de PO-raad een handreiking uitgebracht voor de samenwerking van kinderopvang en onderwijs in noodopvang.

Tijdens de schoolsluiting verzorgen scholen naast het afstandsonderwijs ook de noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Kinderopvangorganisaties hebben aangeboden om scholen waar nodig en waar mogelijk te ondersteunen bij de noodopvang. De PO-Raad heeft daarom samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang gewerkt aan een handreiking 'Samenwerking kinderopvang en onderwijs in noodopvang'. De handreiking is afgestemd met de VNG en het ministeries van OCW en SZW.

Uitgangspunten

In de handreiking wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de samenwerking. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er heldere afspraken worden gemaakt over de kosten. Daarnaast wordt verwezen naar goede voorbeelden van regio’s waar kinderopvang en onderwijs al intensief samenwerken in de noodopvang, zoals Amsterdam en Den Haag. Niet alle kinderopvangorganisaties hebben capaciteit beschikbaar voor de ondersteuning van de noodopvang op scholen. De gemeente kan scholen helpen door hen in contact te brengen met kinderopvangorganisaties die wel ruimte hebben.

Meer informatie

Heeft u ook een goed voorbeeld van samenwerking met partners in de noodopvang en wilt u dit delen? Dan horen we dit graag via lesopafstand.nl.