Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om de WOZ-taxaties van woningen te baseren op de gebruiksoppervlakte. Voor 2022 moeten gemeenten daarom voor alle woningen de gebruiksoppervlakte geregistreerd en gecontroleerd hebben om de woningen op basis van deze gebruiksoppervlakte te kunnen taxeren.

Woningcorporaties staan voor dezelfde opgave

Een belangrijk deel van de woningen waarvoor de gebruiksoppervlakte gemeten en/of gecontroleerd moet worden, is in eigendom bij woningcorporaties. Woningcorporaties in Nederland staan voor nagenoeg dezelfde opgaven. Ook zij moeten de woningen in hun bezit taxeren en ook zij zijn verplicht deze taxatie te baseren op de gebruiksoppervlakte. Dus ook woningcorporaties zijn momenteel bezig grootschalig de gebruiksoppervlakten van woningen te meten en/of te controleren.

Samenwerking kan flink voordeel opleveren

Wanneer gemeenten en corporaties hierbij samenwerking zoeken, kan dat voor beide partijen flink voordeel opleveren. Wij roepen gemeenten en woningcorporaties daarom nadrukkelijk op om zo snel mogelijk te proberen een afspraak te maken over samenwerking en over de afstemming van de resultaten met elkaar, voordat deze worden gebruikt voor een taxatie.

Meer informatie