Inwoners, overheid, dienstverleners en marktpartijen vinden elkaar steeds meer in de gemeenschappelijke opgaven waar zij voor staan. Hoe kom je ondanks verschillen in belangen, interesses en competenties toch tot goede samenwerking?

Tijdens de Dag van de Stad (op 30 oktober) vroegen we deelnemers aan de workshop 'De Samenwerkende stad: een kwestie van ontmoeten!' naar ontmoetingen die tot bijzondere samenwerkingen hebben geleid.

Noties en tekeningen

De publicatie 'Samenwerkende Stad: ontmoeting van betekenis' bevat een verhalend verslag van de gesprekken voorafgaand aan en in de worskhop. Uit de opgetekende verhalen destilleerde we enkele centrale noties. Tekenaars maakten infographics van de verhalen.

Meer informatie