Nu het stof van de decentralisaties is neergedaald, is de vraag op zijn plaats of de verhoudingen waarin die samenwerking plaatsvindt, optimaal is. Hierover gaat het essay 'Samenwerken op de meent. Over autonomie van gemeenten, hun onderlinge solidariteit en de rol van het Rijk’.

In het essay, geschreven door Rienk Janssens, verkent de VNG het krachtenveld waarin gemeenten hun (nieuwe) taken moeten waarmaken. Ze zijn autonoom maar ook van elkaar en het Rijk afhankelijk. Zijn die afhankelijkheden in evenwicht? Wat is nodig om de balans te versterken?

Actuele vragen

In ‘Samenwerking op de meent’ passeren naast historische verdieping diverse vraagstukken de revue: wat doen gemeenten samen en wanneer komt het Rijk in beeld? Kunnen gemeenten elkaar aanspreken? Is meer lokale financiële zeggingskracht nodig? Zijn gemeenten voldragen partners in bestuursakkoorden?

Visieontwikkeling Sociaal domein

Dit essay is onderdeel van een reeks essays waarin de VNG voor haar leden visies ontwikkelt op actuele thema’s in het sociale domein en op zaken die in de toekomst gaan spelen. Deze visies komen tot stand met input vanuit gemeenten en zijn bedoeld om de discussie te voeden over wat nodig is om de decentralisaties duurzaam te laten slagen. Deze functie van denktank en visieontwikkeling past tevens in het proces van de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024.

Meer informatie

Bent u als gemeente geïnteresseerd in meer verdieping (presentaties, interactieve sessies of een gesprek), neem dan contact op met de auteur: rienk.janssens@vng.nl