'Steden praten niet alleen, ze luisteren ook. Naar non-gouvernementele organisaties, naar bedrijven en onderzoeksinstellingen en naar andere overheden. Ik ben ervan overtuigd dat we maatschappelijke uitdagingen alleen kunnen oplossen als we lokaal, nationaal en internationaal samenwerken.'

Dat zei VNG-voorzitter Jan van Zanen in New York tijdens het High Level Political Forum, een VN-bijeenkomst over duurzame ontwikkeling. Daar rapporteerden 47 landen, waaronder Nederland, over hun inspanningen om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's, sustainable development goals) te realiseren. Van Zanen was lid van de Nederlandse delegatie die onder leiding stond van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Rol en aanpak van lokale overheden

 

Hij sprak in New York onder meer tijdens het Local2030 Event van de VN, een tweedaagse bijeenkomst waarin expliciet aandacht werd gevraagd voor de rol en aanpak van lokale overheden op de ontwikkelingsdoelen 4, 8, 10, 13, 16 en 17. Van Zanen concentreerde zich op het belang van partnerschappen, doel 17.

In de marge van het programma had Van Zanen, samen met burgemeesters uit onder meer Costa Rica, Frankrijk, Canada en Zuid-Afrika, een ontmoeting met de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, María Fernanda Espinosa Garcés, en met secretaris-generaal António Guterres. Dit gebeurde onder de vlag van UCLG, de wereldkoepel van lokale overheden.

 

Rapportage decentrale overheden

Behalve de nationale overheden rapporteerde dit jaar ook de Europese Unie aan de VN. De steden Helsinki, Buenos Aires en Los Angeles lanceerden hun eigen lokale voortgangsrapportages als tegenhangers van de landenrapportages. Vorig jaar deed New York dit ook al. In die landen komt het werk van de lokale overheden niet goed terug in de landenrapportage. In de Nederlandse rapportage is een apart hoofdstuk gewijd aan de decentrale overheden.

De SDG's vormen de mondiale agenda van de Verenigde Naties om tot 2030 te werken aan een duurzame wereld. Veel gemeenten gebruiken de SDG's, ook wel de Global Goals genoemd, als basis voor hun beleid. Nederland telt nu 66 officiële Global Goals-gemeenten.

Meer informatie

Bron: VNG Magazine