De jeugdregio’s werken hard aan hun samenwerking met de justitiële partners op het gebied van jeugdreclassering en jeugdstrafrecht. Gemeenten en regio's kunnen daarbij hulp krijgen van het VNG ondersteuningsprogramma Samenwerken met jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketen.

Samenwerking regio's en justitiële keten

De 42 jeugdregio’s werken aan betere samenwerkingsafspraken met de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketen. Daarbij spelen vragen als:

  • Jeugdstrafrecht, hoe zit het daar precies mee en wat is uw rol als gemeente?
  • Wat is uw rol als jeugdregio in het jeugd- en adolescentenstrafrecht?
  • Hoe kunnen de gemeentelijke afdelingen Sociaal Domein en Veiligheid binnen de gemeente beter samenwerken?

Bij de beantwoording van al deze vragen kunnen jeugdregio's hulp krijgen. De VNG biedt gemeenten hiervoor het ondersteuningsprogramma Samenwerken met de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketen..

Waarbij kunt u zoal hulp krijgen?

  • Aansluiting lokale proces OM, Raad en rechter: hoe werk je samen bij 1 gezin?
  • Nazorg na detentie: hoe organiseer je dit integraal?
  • Samenwerking onderling loopt niet goed: hoe zorg je voor samenhang in de keten?

Bekijk het ondersteuningsprogramma 

Bel of mail een van onze adviseurs: