Gemeenten en zorgverzekeraars zoeken elkaar op om werk te maken van preventie voor risicogroepen (zoals kwetsbare ouderen, of mensen met overgewicht of chronische ziekte). De checklist 'Samenwerken aan preventie voor risicogroepen' beoogt de stap van kennismaken naar samenwerken te versnellen.

De publicatie is bedoeld als inspiratiebron en biedt aanknopingspunten voor nadere kennismaking, inhoudelijke verdieping en het werken aan onderling vertrouwen

Meer informatie

Hieronder de checklist:

Kijk voor meer informatie over samenwerken rondom preventie voor risicogroepen op: