De VNG constateert na invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) dat sommige medewerkers, die naast hun salaris een WW, ZW- of WIA-uitkering ontvangen, nadelige effecten kunnen ervaren. 

Deze effecten treden op bij de keuze voor de (maandelijkse) uitbetaling van het IKB en de uitbetaling van de reservering van de vakantietoelage in het overgangsjaar 2017.

In het overgangsjaar 2017 worden in mei 2017 zeven maanden vakantietoelage uit 2016 uitbetaald. Daarnaast maakt vanaf 1 januari 2017 de vakantietoelage (8%) deel uit van het IKB en gedurende 12 maanden in het budget per maand opgebouwd. Indien de medewerker met een uitkering ervoor kiest om het IKB maandelijks uit te betalen, zal het SV-loon hoger worden in vergelijking met de situatie vóór invoering van het IKB.

Advies VNG

Het hogere SV-loon heeft tot gevolg dat medewerkers die gedeeltelijk werken en daarnaast een sociale zekerheidsuitkering ontvangen worden gekort door het UWV. Het UWV zal een hoger inkomen constateren bij de medewerker met als gevolg dat het hogere inkomen met de uitkering wordt verrekend. 

De VNG adviseert gemeentelijke werkgevers met medewerkers die gedeeltelijk werken en daarnaast een sociale zekerheidsuitkering ontvangen om aan deze medewerkers door te geven het IKB niet (maandelijks) uit te betalen, maar een andere bestedingskeuze te maken als vakantieverlof kopen, een loopbaangerichte opleiding financieren of aan een ander lokaal doel te besteden. Het SV-loon wordt dan verlaagd, waardoor nadelige effecten voor sociale zekerheidsuitkeringen, zoals verrekening en beëindigen van de uitkering worden voorkomen.

Oplossing

Een oplossing voor de nadelige effecten  is om sociale zekerheidswetgeving en fiscale wetgeving aan te passen aan een moderne arbeidsvoorwaarde als het Individueel Keuzebudget. Nadelige effecten zijn naast korten op uitkeringen ook te zien bij de behandeling van de ambtsjubileumgratificatie door de Belastingdienst.

De VNG en het IPO (bij de provincies is dit ook bekend) roepen de verantwoordelijke bewindspersonen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ministerie van Financiën daarom per brief op om tot oplossingen te komen die liggen in aanpassing van wetgeving of de uitvoeringsregels van het UWV en de Belastingdienst.

Meer informatie

Lees hieronder de brief van VNG en IPO aan het ministerie van SZW (die aan het ministerie van Financiën heeft dezelfde inhoud).