Afgesproken zorg die onvoldoende of onregelmatig geleverd wordt of een zorgboerderij die niet de juiste faciliteiten biedt. 2 van de vele voorbeelden waar de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg in het geding zijn. Dit gaat ten koste van kwetsbare mensen. Dat laten we als gemeenten toch niet gebeuren?

Om dergelijke ondermaatse zorgverlening te voorkomen en aan te pakken dient uw gemeente haar basis op orde te hebben. Wat die basis inhoudt? Denk aan een handhavingsbeleidsplan, een actieve toezichthouder, een fraudealerte toegang, aansluiting op het Informatieknooppunt Zorgfraude en preventieve maatregelen bij de inkoop. Voor veel gemeenten is er voor die basis nog flink wat werk aan de winkel. VNG Naleving helpt u hierbij met advies en ondersteuning, onder meer door de Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving Wmo 2015 en Jeugdwet. Hierin vindt u onder meer handreikingen, factsheets en goede voorbeelden van andere gemeenten. U hoeft het wiel dus niet zelf uit te vinden, maar u moet er wel zelf mee aan de slag.

Dit kunt u niet alleen. Om toezicht op de rechtmatigheid en kwaliteit van de zorg goed te kunnen inrichten en aanpakken, is het noodzakelijk dat bestuur, beleid en uitvoering binnen uw gemeente de handen ineenslaan. Om u te helpen bij het inspireren van uw organisatie om hier samen mee aan de slag te gaan, ontwikkelde VNG Naleving onderstaande animatie. Deel deze animatie met uw collega’s om ook hen ervan bewust te maken dat het nú tijd is om in de bres te springen voor uw kwetsbare inwoners.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het op orde brengen van de basis om zorgfraude te voorkomen? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.