De Expertteamdag, georganiseerd door het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, bood eind juni een mooi programma rondom het leren van complexe casuïstiek. Ruim 60 expertteamleden kwamen samen om workshops te volgen en afspraken te maken om nog meer van elkaar te leren. We delen de belangrijkste lessen.

In de ochtend vertelden onder meer Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituur (NJi), Jan-Kees Helderman van de Radboud Universiteit en Marike Serra van Accare (Jeugd-GGZ) over hun visie op leren van complexe casuïstiek. Hoe pak je dit goed aan? Welke mensen betrek je hierbij en waar moet je op letten? Lees het verslag:

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

Het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd is op 1 januari 2019 van start gegaan met als doel dat we in Nederland beter worden in het bieden van passende hulp aan die kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben. Het ondersteuningsteam zet zich in voor goede casuïstiekafhandeling in de 42 jeugdregio’s.

Expertteams jagen leren en transformeren aan

Situaties die bij landelijke organisaties worden gemeld, voorzien we van een goede oplossing samen met het regionale expertteam. Als het expertteam ondersteuning nodig heeft, kan de landelijk ambassadeur (Gieke Buur) worden gevraagd om mee te kijken naar de doorontwikkeling van de eigen functionaliteit.

Van de casuïstiek die bij het ondersteuningsteam binnenkomt willen we leren en de leerinzichten delen met de betreffende jeugdregio’s. Zo worden de expertteams niet alleen steeds beter in het oppakken van complexe casuïstiek, maar worden zij ook vliegwiel in het leren en transformeren van de jeugdhulp.

Meer informatie