Gemeenten staan samen met scholen voor de uitdaging om alle schoolgebouwen te verduurzamen. Tijdens de sessie: ‘samen investeren in duurzame scholen’ werd een case gepresenteerd uit de gemeente Smallingerland. Hoe is daar een schoolgebouw succesvol verduurzaamd?

De budgetten om alle schoolgebouwen te verduurzamen zijn verdeeld over beide partijen: gemeenten en scholen. Dit vraagt om samenwerking en vertrouwen.

Case Smallingerland

In Smallingerland hebben gemeente en schoolbestuur bewezen dat er veel mogelijk is. In de 7 weken zomervakantie is IKC “de Leister Igge” in Opeinde gerenoveerd tot een school met Nul Op de Meter! Ook is het onderhoud voor de school de eerste 20 jaar uitbesteed. De kosten van de renovatie bleken voor gemeente en schoolbestuur lager dan de kosten voor nieuwbouw.

Wat neemt de VNG mee uit deze sessie?

Voor de VNG is belangrijk dat goede samenwerking en bereidheid om budgetten samen te voegen (total cost of ownership) de beste weg naar duurzame scholen oplevert. Die samenwerking moeten lokale partijen zelf vormgeven. Wij blijven ons, samen met schoolbesturenorganisaties, inzetten om op landelijk niveau belemmeringen voor deze samenwerking weg te nemen.

Meer informatie

Zie ook