De kansen van open data kunnen beter benut worden wanneer gemeenten data gaan delen om een maatschappelijke opgave of beleidsvraagstuk met partners op te pakken. In onze ledenbrief en visie ´Van open data naar samen data delen’ roepen we gemeenten op om actief aan de slag te gaan met data delen.

Datadeals

Om de visie te implementeren gaat de VNG zich inzetten voor het sluiten van datadeals met andere overheden, leveranciers en ketenpartners om dringende maatschappelijke opgaven op te lossen. Ten eerste op thema’s als de energietransitie, ondermijning en vroegtijdige signalering van schulden. Een datadeal bevat bestuurlijk afspraken over samenwerking, standaarden, kwaliteitsnormen, distributie, privacy, documentatie en contracten. 

Kennisplatform

Daarnaast wordt er een kennisplatform ingericht dat gemeenten ondersteunt bij het delen, vinden en toepassen van data. Dit zo mogelijk als onderdeel van waarstaatjegemeente.nl.

Aanpassing Wet hergebruik overheidsinformatie

In de ledenbrief gaan we verder in op de aanpassing van de Wet hergebruik overheidsinformatie. Onder meer komt er een nieuwe verplichting om ook dynamische data zoals sensordata door middel van API’s (application programming interfaces) te ontsluiten.

Datadeelprojecten

Gemeenten kunnen zich nu al actief aansluiten bij datadeel-initiatieven van VNG Realisatie, zoals Open Raadsinformatie en Open Wob, en de datadeal energietransitie.

Meer informatie