Het overgrote deel van de raadsleden is onbekend met de mogelijkheid om verlof op te nemen voor het doen van raadswerk. Slechts een kwart van de raadsleden kent de wettelijke mogelijkheid om verlof op te vragen.

Dit blijkt uit het onderzoek 'Politiek verlof: bekend bij raadsleden?' dat het Nijmeegse bureau Daadkracht uitvoerde in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Alle sectoren

Raadsleden werkzaam in alle sectoren hebben sinds 1 januari 2020 in gelijke mate recht op politiek verlof, eerder was dit slechts van toepassing op raadsleden die werkzaam waren bij de overheid en in het onderwijs.

Loondienst of opleiding

De verlofregeling gaat vooral op voor raadsleden die in loondienst werken. Dit is de meerderheid van de raadsleden, namelijk 52,7%. De regeling is verder ook van toepassing op raadsleden die een opleiding volgen, ook deze kunnen zich op de regeling beroepen om raads- of commissievergaderingen bij te wonen.

Meer informatie

Lees voor meer details over het onderzoek: