Aan de slag met herstel is nodig in gemeenten, ook al blijkt dat de economie veerkrachtig is. Gemeenten moeten alert zijn op schuldenproblematiek, vitale binnensteden en het functioneren van de arbeidsmarkt. 

Dit was één van de thema’s van het RPO Journaal van 17 juni. Pieter Jeroens, plv. alg. directeur van de VNG, sprak met wethouder Boaz Adank van Breda die voorzitter is van VNG Taskforce over corona en economisch herstel. Adank ziet in zijn stad hoe iedereen opleeft nu de winkels, horeca en cultuursector weer opengaan. Maar, in gesprekken met ondernemers hoort hij dat ondernemers vermogen zijn kwijtgeraakt of schulden hebben gemaakt. ‘Het effect daarvan kunnen we nog niet overzien.’

RPO Journaal terugkijken

In het vervolg van de uitzending vertellen Eva van der Wal (CPB) en Koos van Dijken (Platform 31) over de stand van de economie en over mogelijk herstelbeleid voor vitale binnensteden. 

Scenariodenken

Evelien Roels (strateeg BAR-organisatie) en Lucas Spijkerman (adviseur control Rotterdam) zetten uiteen hoe zij werken met scenarioplanning. Dit instrument helpt hun organisaties om in te spelen en om te gaan met onzekerheid. Samen met VNG Risicobeheer ontwikkelden gemeenten een gemeentelijke bijsluiter bij de macro-economische ramingen van het CPB. Dit vergemakkelijkt het werken met deze ramingen in de gemeentelijke context.

Netwerk Opgavegericht Werken

Tot slot vertelt adviseur Fred Claasen van Hiemstra en De Vries over het GOAL-netwerk. Zeven gemeenten, een provincie en een ministerie werken samen met de Universiteit van Utrecht (USBO) aan een methode om het sturen en verantwoorden van grote, complexe opgaven te verbeteren. De bestaande boekhoudroutines belemmeren het opgavegericht werken. Het netwerk oefent met instrumenten om complexe opgaven een plek te geven los van de bestaande begroting, zoals dit nu gebeurt met grondexploitaties. 

Het RPO Journaal is een activiteit van VNG Risicobeheer en het Risico Platform Overheden. Dit is de professionele gemeenschap van gemeentelijke concerncontrollers, hoofden financiën, strategisch adviseurs, adviseurs control et cetera. 

Meer informatie