Wat zijn nieuwe, innovatieve manieren om maatschappelijke projecten te financieren? Welke voordelen levert het werken met een revolverend fonds op? Hoe richt u een prijsvraag in? Kunt u ook netwerken subsidiëren? Of met crowdfunding private cofinanciering van projecten realiseren?

De routekaart 'Financieren in netwerken' geeft antwoord op dit soort vragen. De online tool is 30 november gepresenteerd en officieel in gebruik genomen door Job Cohen op de Haagse campus van de Universiteit Leiden.Analyse en kieswijzer

               >> Financieren in netwerken <<

Analyse en keuzetool

De routekaart is tweeledig van opzet. Vijf verschillende financiële instrumenten worden geanalyseerd vanuit de juridische, bestuurskundige en financieel-economische disciplines. Daarbij worden u zowel praktische als juridische handvatten geboden. De financiële instrumenten zijn:

  • het revolverend fonds
  • de publieke prijsvraag
  • matchfunding
  • het Right to Challenge
  • de netwerksubsidie 

Daarnaast is er een ‘keuzetool’ die u helpt en adviseert bij het vinden van het meest geschikte financiële instrument.

De routekaart is het resultaat van het project ‘Financieren in Netwerken’, een samenwerkingsverband tussen de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en de Universiteit Leiden. De ministeries van BZK en JenV, de gemeente Rotterdam en de VNG gaven input als partnerorganisaties.