Gemeenten ontvangen de eerste signalen van oneigelijk gebruik, misbruik en fraude. Maar waar begin je als er misbruik of fraude van Wmo-pgb is geconstateerd? Maak gebruik van de routekaart Risico-indicatoren Wmo-pgb. Deze routekaart heeft tot doel de awareness bij gemeenten te prikkelen.

Het werken met de routekaart Risico-indicatoren Wmo-pgb:

  • Geeft inzicht in het integrale proces van organiseren en verbeteren van handhaving en toezicht                     
  • Verbetert het vakmanschap van de betrokken medewerkers
  • Geeft inzicht in de verschillende verantwoordelijkheden met betrekking tot toezicht, handhaving en naleving         
  • Geeft structuur voor verbetering van werkprocessen en beleid
  • Wijst de weg naar een handhavingsonderzoek

Meer informatie

Bekijk hieronder de routekaart Risico-indicatoren Wmo-pgb en lees voor uitleg de factsheet (als bijlage opgenomen)