Als stadsmarinier in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken staat Danielle van den Heuvel met twee benen in de stad, tussen de mensen. Stadsmariniers werken dus in de buurt, vanuit de opgaven die daar spelen. Het Interbestuurlijk programma ‘in het klein’. Hoe gaat dat?

Hoe brengen ze problemen in de wijk in kaart? En hoe werken ze samen met een veelzijdig netwerk aan oplossingen? Danielle van den Heuvel vertel er alles over in een artikel van het Interbestuurlijk programma. Want wat Daniëlle doet is het 'IBP in het klein'. 

Als stadsmarinier moet je oog hebben voor wat er speelt en leeft in de wijk. 

 

 

Welke tips heeft u voor andere gemeenten?

"Het is soms lastig van te voren in te schatten wat een juiste aanpak is voor een probleem. Blijf daarom niet te lang hangen in gedachten. Soms moet je gewoon beginnen en al doende leren. Als iedereen op elkaar wacht, dan gebeurt er niets.

Als je wilt verbinden met andere overheidslagen, nodig elkaar dan ook uit. Ga bij elkaar kijken.

 

De beleidswereld mag zich enerzijds wel beter beseffen dat wat je op papier schrijft niet vanzelf in de praktijk landt. De uitvoerende wereld anderzijds, is vaak zo druk doende, dat ze vergeet de beleidswereld aan te haken. Terwijl de hulp van overheden vaak heel waardevol is. De beleidswereld is er om wetten en regels te maken, maar ook om ze aan te passen wanneer ze niet werken.”

Meer informatie