Alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen moeten per 1 juli a.s. zijn gesloten. Dit betekent dat vanaf dat moment in overheids- en (semi)publieke gebouwen als zorginstellingen, sportverenigingen en culturele instellingen de rookruimtes gesloten moeten zijn.

Een halfjaar later, op 1 januari 2022, volgt het bedrijfsleven. Hiermee worden nog meer omgevingen rookvrij en wordt een nieuwe stap gezet naar een rookvrije generatie. 

Nationaal en Lokale preventieakkoord(en)

Jaarlijks sterven meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. In het Nationaal Preventieakkoord zijn daarom afspraken gemaakt om het aantal volwassen rokers terug te dringen tot 5% en in 2040 een rookvrije generatie te bereiken. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat rookruimtes in de horeca in strijd zijn met een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie en per direct moesten sluiten. De rookruimte en weglekkende rook is schadelijk voor de gezondheid. Daaruit voortvloeiend besloot staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) vorig jaar om het sluiten van de overige rookruimtes te versnellen. Gemeenten en bedrijven kunnen in lokale preventieakkoorden verdere afspraken maken over het realiseren van een rookvrije omgeving.

Terugkijken webinar

Om gemeenten en GGD’en te informeren en te inspireren, hielden we op 11 mei een webinar met GGD GHOR Nederland, het Trimbos Instituut en de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. In dit webinar zijn we ingegaan op hoe gemeenten en GGD’en kunnen komen tot een rookvrije organisatie. Het ministerie van VWS en het Trimbos Instituut lichtten toe waarom een rookvrije organisatie belangrijk is. Christien Pieterse (GGD Noord- en Oost Gelderland) en Evelien Wernsen (gemeente Amersfoort) vertelden over het rookvrij maken van de GGD en de gemeente. Kijk het webinar terug via YouTube:

Ondersteuning

  • Gemeenten kunnen voor tips en hulp voor het rookvrij maken van hun organisatie terecht bij het ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden: lokalepreventieakkoorden@vng.nl.Zij kunnen gemeenten helpen met tips bij de uitvoering van hun rookvrij beleid
  • Gemeenten die nog geen rookvrij beleid hebben vastgesteld, maar wel aan de slag willen, kunnen terecht op www.rookvrijegeneratie.nl. Hier vindt u onder andere een handig stappenplan dat u op weg helpt naar een rookvrije gemeente.
  • Daarnaast kunnen gemeenten terecht bij hun regionale GGD. De GGD’en ondersteunen gemeenten op het gebied van de Rookvrije Generatie.

Meer informatie