Het onlangs verschenen VNG-rapport 'Een wereld te winnen: over zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet' schetst de aard van zorgfraude en doet gemeenten aanbevelingen om effectief toezicht te houden op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg. Welke rol kunt u hierin als raadslid spelen?

Uw wethouder voor het zorgdomein is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en rechtmatigheid van de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Als gemeenteraad stelt u hiervoor kaders en controleert u de resultaten. Natuurlijk is het de bedoeling dat zorg en ondersteuning van goede kwaliteit zijn en uitsluitend terechtkomen bij mensen die er recht op hebben.

Signalen over aard en omvang zorgfraude

Eind vorig jaar ontving VNG Naleving signalen over de aard en mogelijke omvang van zorgfraude in Oost- en Midden-Nederland. Daarbij zou er mogelijk sprake zijn van handelingsverlegenheid bij gemeenten. In diezelfde periode meldde het OM geen onderzoek naar zorgfraude meer op te pakken zolang gemeenten ‘de kraan’ aan de voorkant niet dichtdraaien.

Werk aan de winkel voor gemeenten

VNG Naleving gaf naar aanleiding van deze ontwikkelingen opdracht voor een nader onderzoek naar zorgfraude in het gemeentelijk domein. De titel van het onderzoeksrapport, 'Een wereld te winnen', geeft al aan dat er werk aan de winkel is voor gemeenten. Het rapport brengt in beeld op welke manieren malafide zorgaanbieders te werk gaan, de relatieve eenvoud waarmee ze kunnen frauderen is ronduit alarmerend.

Campagne, workshop en e-learning

Om meer aandacht voor dit thema te krijgen en gemeenten meer handelingsperspectief te bieden, organiseert de VNG in het laatste kwartaal van 2020 een campagne rond het thema zorgfraude. Ook organiseren we een workshop ‘Voorkom misstanden in de zorg’ voor Raad op Zaterdag en ontwikkelen we een e-learning rond (Wmo-)toezicht voor raadsleden: die verschijnt naar verwachting begin 2021.

Oproep aan raadsleden

Als raad(slid) heeft u een belangrijke kaderstellende en controlerende taak als het gaat om de inrichting en uitvoering van toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid van zorg en ondersteuning. We vragen u om binnen uw gemeente het thema 'aanpak zorgfraude', onder meer aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek 'Een wereld te winnen', te agenderen.

Meer informatie

Het rapport is verschenen in twee edities: een publieksversie en een interne versie voor gemeenten en partners. De interne versie gaat dieper in op de fraudestrategieën en -tactieken.

Zie ook